Regulamin

Regulamin forum którego należy przestrzegać.
Michał
Administrator
Posty: 739
Rejestracja: 2006-08-21, 18:07
Pojemność akwarium: 50
Imię: Michał
Nazwisko: Kryński
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Regulamin

Post autor: Michał » 2008-05-16, 14:35

§I. OGÓLNIE
1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, bez informowania o tym fakcie Użytkowników i bez ich zgody.
3. Osoby, które nie zgadzają się z niniejszym Regulaminem są proszone o opuszczenie Forum.
4. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:
a) wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
b) zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad dobrego wychowania
c) naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich
d) zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych,
e) być plagiatem innych publikacji, stron internetowych bądź wypowiedzi na innych forach.

Uprasza się wszystkich Użytkowników o natychmiastowe informowanie o powstaniu lub odnalezieniu postów, które w jakikolwiek sposób naruszają niniejszy punkt Regulaminu. Posty takie zostaną natychmiast usunięte, a ich autorzy ukarani zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Wszyscy Użytkownicy Forum są zobowiązani do posługiwania się językiem polskim, jego słownictwem oraz zasadami pisowni, gramatyki i interpunkcji. Szczególnie zobowiązanie są do tego Moderatorzy i inni Użytkownicy należący do wyróżnionych grup.
6. Wszyscy Użytkownicy Forum są sobie równi. Ilość napisanych postów, staż na Forum, wiek Użytkownika, jego płeć bądź rasa i inne podobne wyróżniki w żaden sposób nie są przyczyną do wyróżnienia bądź dyskryminacji kogokolwiek. Żaden Użytkownik nie ma prawa powoływać się na takie czynniki, jako zwiększające jego prestiż bądź dające mu jakiekolwiek przywileje.
7. Firma "Krynski NET" Michał Kryński - właściciel serwisu e-akwarystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§II. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

1. Rejestracja na Forum jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia korzystanie z wszystkich funkcji forum.
2. Podanie innych niż wymagane dane w Profilu jest dobrowolne i zależy tylko od dobrej woli samego Użytkownika.
3. Wszelkie informacje podane w Profilu muszą być zgodne z §I pkt. 4 Regulaminu. Użytkownicy łamiący ten przepis mogą zostać ukarani, aż do całkowitej likwidacji konta.
4. Profil Użytkownika nie może zawierać treści reklamowych bądź linków do stron o podobnej treści bez zezwolenia Administratora.
5. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Przypadki multikont będą karane ostrzeżeniem a w skrajnych przypadkach banem. O uznaniu kilku (dwóch lub więcej) kont za multikonto decyduje Administrator i/lub Moderatorzy. Od ich decyzji przysługuje Użytkownikowi odwołanie, jednak wymagane jest poważne uzasadnienie takiej sytuacji.
6. Każdy Użytkownik może przyznawać oraz otrzymywać punkty "Pomógł". Ich przydzielanie jest dobrowolne i zabrania się jakichkolwiek form wymuszania ich przyznawania.
7. Zabrania się używania jako pseudonimów oraz podawania w profilu danych personalnych rzeczywistych osób takich np. gwiazd filmowych czy piłkarzy. Zakaz dotyczy również zamieszczania ich zdjęć w profilu.
8. Podczas rejestracji jako nazwy użytkownika (loginu) nie używaj nazw obraźliwych, wulgarnych, nazw zarezerwowanych dla wartości religijnych, a także adresów stron www, oraz nazw serwisów. itp. Tego typu konta będą usuwane.


§III. WĄTKI i POSTY

1. Nazwa wątku powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku nazwa ta będzie zmieniana przez Moderatora. Za zamieszczanie w wątku treści niezwiązanych z jego tematem ich autor może zostac ukarany według niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie sprawy prywatne lub niedotyczące tematyki Forum powinny zostać załatwione za pomocą Prywatnych Wiadomości (dalej zwanych PW) lub innych komunikatorów.
3. Zakazuje się umieszczania tego samego wątku w kilku działach Forum. Takie wątki będą usuwane, a ich autorzy mogą zostac ukarani.
4. Posty bezsensowne lub bardzo odbiegające od tematu będą usuwane.
5. Post naruszające w jakikolwiek sposób §I pkt. 4 Regulaminu będą natychmiast usuwane, bez względu na intencje ich autorów.
6. Wszelkie przejawy nabijania postów będą zwalczane. Rozumie się przez to również posty typu "Powiem ci jutro" oraz wysyłanie posta pod postem, przez tego samego Użytkownika. Do tego służy edycja postów. Również odświeżanie bardzo starych wątków, bez wyraźnej potrzeby bądź informacji wnoszącej naprawdę istotne treści może zostać ukarane.
7. Wszystkie posty i ich treść są własnością ich autorów i tylko oni ponoszą odpowiedzialność za ich treść. Publikacja bez zgody autorów bądź Administratora jest zabroniona.
8. Wątek, w którym dany Użytkownik dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowego tematu może zostać zamknięty.
9. Wątek, w którym Użytkownik porusza tematy aktualnie poruszane w aktywnych, starszych wątkach lub wątek, który pojawił się na forum wielokrotnie i został uznany za wyczerpany może zostać zamknięty.
10. Wątki niezgodne z tematyką danego działu Forum będą przenoszone do odpowiednich działów, według decyzji Administratora i/lub Moderatorów.
11. Zabrania się reklamowania innych stron bądź forów bez wyraźnej zgody Administratora. Reklamowanie stron w osobnych wątkach lub postach będzie tępione w formie przenoszenia lub usuwania.
12. Dopuszczalne jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w postaci linku do konkretnej, dotyczącej wyraźnie pytania strony lub dyskusji na innym forum. Zaleca się jednak udzielenie pełnej odpowiedzi, bez odnośników do innych źródeł.
13. Prośbę o ponowne otwarciu tematu przesyłamy wraz z uzasadnieniem przez PW do Administratora lub Moderatorów, którzy ją rozważą (w większości przypadków pozytywnie).
14. Zaleca się nie używać bez wyraźnej potrzeby formatów czcionki ( pogrubianie, stosowanie rozmiaru "duży" i "ogromny", kolorowanie). Stosowanie tych formatów jest dozwolone, w celu wyróżnienia np. nazw łacińskich bądź naprawdę istotnych fragmentów wypowiedzi Użytkownika, zabrania się jednak formatowania w ten sposób całych postów.
15. Zabrania się publikować posty pisane w całości wielkimi literami.
16. Użytkownicy są zobowiązani do dbania o czytelność i sensowność wypowiedzi w swoich postach. Użytkownicy, których posty są notorycznie nieczytelne lub trudno zrozumiałe narażają się na kary wg niniejszego Regulaminu.
17. Administrator i Moderatorzy maja prawo do edycji wszelkich postów, w celu polepszenia ich czytelności bądź dostosowania do wymogów niniejszego regulaminu.
18. Do zamieszczania wątków nie zwiazanych bądź luźno związanych z tematyką forum służy dział Hyde Park. Posty tego typu umieszczone w innych działach będą przenoszone.
19. Zabrania sie tworzenia bez wyraźnej zgody Administratora wątków zawierających gry słowne bądź inne podobnie samonakręcające się tematy, również w Hyde Parku. Takie wątki będą usuwane, a ich autorzy mogą zostac ukarani.


§IV. MODERATORZY

1. Za dbałość o wygląd Forum, zgodność wypowiedzi Użytkowników z Regulaminem, bieżące rozstrzyganie sporów i inne sprawy odpowiadają Moderatorzy.
2. Moderatorzy są mianowani przez Administratora, na skutek jego własnej inicjatywy, wniosku innych Moderatorów lub wniosku Użytkowników.
3. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć skargę na Moderatora za pomocą PW przesyłanej do Administratora. Każda taka skarga zostanie rozpatrzona, a w razie jej zasadności Moderator zostanie publicznie ukarany zgodnie z Regulaminem.
4. Moderatorzy są zobowiązani do szczególnej dbałości o przestrzeganie Regulaminu przez siebie i innych Użytkowników Forum.
5. Na Forum mogą zostać utworzone wyróżnione grupy Użytkowników, takie jak „Przyjaciele” i „Akwaryści”. Zasady przynależności do nich są opisane w dziale „Pytania, problemy”.

§V. GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

1. Na Forum obowiązują następujące kary, stopniując od najłagodniejszej:
a) Upomnienie w treści postu
b) Upomnienie poprzez PW
c) Ostrzeżenie w systemie ostrzeżeń
d) Trzy ostrzeżenia powodują zablokowanie możliwości pisania na forum
e) Sześć ostrzeżeń blokuje możliwość wstępu na forum (tzw. ban)
f) Usunięcie konta
2. Ostrzeżenia wygasają samoczynnie po 30 dniach.
3. Zablokowanie dostępu do forum odbywa się poprzez nałożenie bana na pseudonim (nick), zablokowanie konta, bana na e-mail i IP lub jeśli Użytkownik ma modem na całą grupę IP np. 212.116.xxx.xxx.
4. O całkowitym zablokowaniu dostępu dla użytkownika decyduje Administrator po konsultacji z Moderatorami.
5. Po otrzymaniu bana lub otrzymaniu ostrzeżenia Użytkownik ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku, gdy zaszło nieporozumienie bądź Użytkownik czuje się pokrzywdzony lub potraktowany niesprawiedliwie.
6. Każdy Użytkownik działający na szkodę forum, nagminnie łamiący Regulamin lub umyślnie przeszkadzający w normalnym działaniu Forum jest zagrożony usunięciem z grona Forumowiczów.

§VI. PODPIS I EMBLEMATY

1. W podpisie nie można używać powiększonej czcionki.
2. Podpis nie może zawierać dużych obrazków, które powodują "rozjeżdżanie się" Forum. Dopuszczalny rozmiar obrazka w podpisie wynosi 400x50 pikseli.
3. Treść podpisu nie może łamać §I pkt. 4 Regulaminu.
4. W przypadku nie przestrzegania powyższych punktów sygnaturka będzie zmieniana bądź nawet konto Użytkownika będzie blokowane.
5. Zabrania sie umieszczania w podpisie bez zgody Administratora adresów innych For dyskusyjnych oraz jakichkolwiek treści reklamowych, w tym również odnośników do stron mogących zawierać tego typu informacje.
6. Zabrania się stosowania jako emblematu obrazków rang. Emblemat nie może przedstawiać treści pornograficznych oraz innych, które mogłyby być niezgodne z prawem oraz §I pkt. 4 Regulaminu.
7. Długość podpisu nie może być większa niż 5 linii, ze względu na czytelność Forum.
8. Zabrania się umieszczania w podpisie próśb o klikniecie przycisku "Pomógł".


§IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi dotyczące treści Regulaminu przyjmowane są poprzez PW przez Administratorów i Moderatorów. Możliwe jest również poddanie pod publiczną dyskusję propozycji i wątpliwości co do treści Regulaminu w dziale „Pytania, Problemy”.
2. Administrator ma prawo do usuwania raz w miesiącu zawartości skrzynek PW Użytkowników w celu zmniejszania bazy danych
3. Administrator ma prawo do wglądu w PW użytkowników.
4. Administrator jest na Forum najwyższą instancją, jego zdanie jest rozstrzygające, ostateczne i niepodważalne.
Michał

Zablokowany